หจก. เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส

เครื่องพับกระดาษ,เครื่องพับจดหมาย

ศูยน์รวมเครื่องพับกระดาษ-พับจดหมาย ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost

      ช่วยให้ท่านสามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบแจ้งหนี้ จดหมายตอบรับ จดหมายเตือน จดหมายเวียน โบวชัวร์ ใบปลิว รายการส่งเสริม- การขาย หรือ Direct mail และจดหมายต่างๆ ได้เองภายใน บริษัทหรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงาน จำนวนมากในการพับอีกต่อไป จึงช่วยประหยัดและควบคุมค่า ใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท

ใช้เวลาน้อยกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

      หลาย ๆ บริษัทยังคงใช้แรงงานในการพับและบรรจุเอกสาร ใส่ซองการทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองเวลาเท่านั้น ยังมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และยังทำให้ งานที่ต้องส่งให้ลูกค้าล่าช้า จะดีกว่าหรือไม่ ที่มีเครื่องมือมาช่วยในการพับและบรรจุซองได้รวดเร็วช่วยให้งานของ บริษัทคุณรวดเร็วขึ้น

รองรับความหลากหลายของเอกสาร

      เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบให้มีสถานีป้อน เอกสารเข้าที่รองรับความหลากหลายของชนิดเอกสาร รวมทั้งใบแทรก หนังสือ ซองจดหมายตอบรับ หรือแม้กระทั้งแผ่น ซีดี หรือดีวีดี รวมทั้งมีระบบ OMR และ Barcode สำหรับควบคุมเอกสารที่มีจำนวนหลาย ๆ แผ่นที่ต้องการจัดเป็นชุดเข้าซองเดียว กันก็สามารถทำได้และยังมีระบบ Secure 'N Feed TM ป้องกันความผิดพลาดของเอกสารอันเนื่องมาจากกระดาษซ้อน และยังสามารถต่อเติมสถานีป้อนเอกสารเข้า เพิ่มเติมเข้าไปตามความจำเป็นในการใช้งานของท่านในอนาคต

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ
Pressure SealerS

เครื่องพับปิดผนึกคืออะไร ?

     เปลี่ยนรูปแบบเดิม ๆ ของการส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เพียงใบเดียวที่ต้องใส่ซอง ซึ่งเป็น ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าส่งเอกสารแค่ใบเดียวโดยไม่ต้องใส่ซอง ประหยัดค่าซองและเวลาในการสอดจดหมายใส่ซอง ไปได้ทุกครั้งที่ส่งเอกสาร แถมเอกสารข้างใน ยังมีความปลอดภัยอยู่เช่นเดิม เครื่องพับปิดผนึก คือคำตอบของท่าน

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ

     สามารถจัดการงาน สลิปเงินเดือน จดหมายแจ้งเตือน ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประเภทจดหมาย รายการส่งเสริมการขาย direct mail ต่าง ๆ โบวชัวร์ ใบปลิว รหัสบัตรเครดิต ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก อีกทั้งข้อมูลยังเป็นความลับอยู่เช่นเดิม แถมยังช่วยประหยัดเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตัวเครื่องใช้แรงกดไม่ใช้ความร้อน

แสดง 1-12 จาก 20 รายการ