หจก. เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส

���������������������������������������������������

พลาสติกเคลือบบัตร สินค้าคุณภาพเกรด A

สามารถเคลือบเอกสารได้ติดแน่นทนนานเอกสารหรือรูปภาพ

สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่ลอกออกหรือร่อน

เหมาะสำหรับใช้เคลือบงานที่มีราคา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องการเก็บถนอมไว้นานๆ

พลาสติกเคลือบบัตรมีหลายขนาด A5 -A4 -A3

และบริการรับตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้

  • พลาสติกเคลือบอย่างบางแบบใสขนาด 32 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบอย่างบางแบบด้านขนาด 32 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบอย่างบางแบบใสขนาด 50 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบอย่างบางแบบด้านขนาด 50 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบบัตร 75 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบบัตร หนา 100 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบ  125 ไมครอน
  • พลาสติกเคลือบ  250 ไมครอน
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ