หจก. เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส

������������������������������������������������������

เครื่องพ่นละอองฝอยอย่างละเอียดแบบ ULV 
ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานฆ่าแมลงพาหะนำโรค 
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ