หจก. เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส

���������������������������������������������������������������������-���������������������������Wirebind������������������

ศูนย์รวมเครื่องเข้าเล่มขดลวด แบบไฟฟ้า แบบมือโยก
เครื่องเข้าเล่มปฏิทิน

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ รองรับงานโรงพิมพ์

มีอุปกรณ์สันขดลวดขาด 3:1 และ 2:1 

ทั้งแบบม้วนใหญ่ แบบกล่องเป็นเส้น หลากหลายขนาด หลายสี ให้คุณเลือกตามที่ต้องการ

แสดง 1-12 จาก 34 รายการ